Yrkesinspektionen har inspekterat all juridiska personer som bedriver personlig assistans, 49 stycken, drygt hälften är kommuner. Personliga assistenter som är anställda direkt av den funktionshindrade omfattas inte av arbetsmiljölagen. Undersökningen har gjorts efter att inspektionen fått många signaler om brister i arbetsmiljön för denna yrkesgrupp.

Efter besöken har Yrkesinspektionen i Falun framfört 224 krav. Främst kritiseras arbetsgivaren för att det inte görs ordentliga kontroller av de personliga assistenternas arbetsmiljö, med inventering av riskerna och rutiner för hur tillbud och arbetsskador ska hanteras. Det är också dåligt med information om arbetsuppgifter och befogenheter och det brister i tillgång till arbetsledning och stöd.

Yrket är intressant och kraftigt undervärderat och mycket av den kompetens som krävs synliggörs inte, skriver yrkesinspektörerna.

Brukarens intressen kan kollidera med de personliga assistenternas intressen, konstaterar de och ger några exempel:

  • Vad gör man om brukaren vill ha hjälp att hålla i 20 cigarretter om dagen?
  • Är det självklart att den personliga assistenten ska utsätta sig för risken med passiv rökning?
  • Om brukaren säger att han/hon skulle ha lagat avloppet om inte handikappet vore, ska då assistenten göra det?
  • Om brukaren vill gå på en fest med personer som assistenten anser är hotfulla och har en negativ påverkan på brukaren, som blir mycket berusad i deras sällskap, är det rimligt att assistenten ska följa med dit?

Listan över intressekonflikter kan bli lång, säger yrkesinspektörerna. I många fall finns det mer eller mindre starka tveksamheter kring hur långt brukarens inflytande och medbestämmande ska sträcka sig. Många dilemmor är inbyggda i verksamheten.

Men, anser inspektörerna. många risker kan förebyggas och åtgärdas om arbetsgivaren har en bra organisation och ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete.

Också i Boden har Yrkesinspektionen konstaterat att arbetsmiljön för personliga assistenter är för dålig, som Kommunalarbetaren berättade om i nummer 9.