Förslagen innebär att marknadsföring av tobaksvaror förbjuds utom på och vid säljställe, meddelanden inom tobaksbranschen samt i publikationer som inte ges ut inom EU. Reklam på själva förpackningen är även fortsättningsvis tillåten.

Det blir också förbjudet att marknadsföra varor eller tjänster som använder namn eller logotype för tobaksvaror. Inte heller får nya tobaksvaror släppas ut på marknaden om de använder namn eller logotype för andra varor eller tjänster.

Sponsring av verksamheter eller evenemang som syftar till att främja försäljning av tobak blir också förbjuden. Bestämmelserna träder i kraft den 30 juli 2001.