Arbetsmarknaden kan inte bara vara öppen för vita 20-25-åriga killar utan familj. Såna finns det inte tillräckligt många av, sa hon bland annat. En lag som stärker ”äldres” (dvs alla över 35 år) ställning på arbetsmarknaden är utmärkt, för tyvärr behövs den.

Glädjande är också Mona Sahlins vilja att vidga meddelarfriheten även till den privata sektorn. Utredningsdirektiven skrivs nu och senast 2002 ska privatanställda kunna tala lika fritt om missförhållanden som de offentliga. ”Jag är rädd för tystnaden. Det är en medborgerlig plikt att tala”, sa Mona Sahlin och det är bara att hålla med.