Skolresans mål är Paris. Hela klassen har satt sig på planet när en av eleverna, Alex (Devon Sawa), plötsligt ser framför sig hur planet exploderar.

Han rusar upp och försöker få alla att lämna planet. Tumult uppstår och sex personer kastas av planet av personalen.

Flygplanet lyfter och just den olyckan som Alex har sett framför sig sker. Alla ombord dör.

Det är upptakten till Arkiv X-författaren James Wongs nya film. I ”Final Destination” tar döden upp jakten på dem som klarat sig och den ena efter den andra av de överlevande dör under mystiska omständigheter. Ska Alex kunna lura döden en gång till?

”Final Destination” är en helt okej rysare med övernaturliga inslag.