Funktionshindrade ska också välja dagcenter och hemtjänst med hjälp av ett checksystem.

Peng eller check talar man om inom olika kundvalssystem.
Kundval är mycket ovanligt inom äldre- och handikappomsorg. Förra året hade bara ungefär två procent av kommunerna kundval inom äldreomsorgen och då endast för hemtjänsten.