Remissvaret gäller den statliga utredningen ”God vård på lika villkor?”.

Förbundet betonar också i sitt svar vikten av decentralisering inom hälso- och sjukvården, så att prioriteringarna i så hög grad som möjligt görs på det lokala kommunala planet.

I det sammanhanget skriver Kommunal också att behovet av tillsyn av vården är oerhört stort. Ju mer decentraliserad hälso- och sjukvården är desto viktigare att tillsynen fungerar som den ska, skriver förbundet i sitt remissvar. Därför anser Kommunal att Socialstyrelsens föreskrifter och rådgivning tydligare bör visa vad som är tvingande och vad som är rekommendationer. Tillsynen är också viktig för att säkra vårdens kvalitet.

Förbundet anser dock inte att all vård ska decentraliseras. En del vård ska styras av staten. Det handlar framför allt om högspecialistvård, såsom exempelvis transplantationskirurgi.

Kommunal anser också att riktade statsbidrag borde förekomma i större utsträckning än idag, medan den statliga utredningen istället framhåller vikten av generella statsbidrag.

Kommunal betonar också att vårdens utveckling bygger på personalens engagemang och delaktighet.