Antalet barn på fritidhemmen har tredubblats de senaste tio åren samtidigt som personaltätheten har halverats. Verksamheten har i allt högre grad förlagts till skolans lokaler, i en del fall till och med i de klassrum där barnen har tillbringat skoldagen.

Utvärderingen har gjorts genom besök och intervjuer med barn och personal på 20 fritidshem i olika kommuner. En enkät har också skickats ut till föräldrar och personal. Dessutom har personal på ytterligare 50 fritidshem fått fylla i en enkät.

Torsviks skola ingick inte i undersökningen. Men Skolverkets bild stämmer även här.

— Nu är det viktigaste att barnen känner sig trygga, säger Mikael Sporrong.

Det gör de också, det visade en enkät som personalen bad föräldrar och barn att svara på. En del föräldrar ville att deras barn skulle gör fler utflykter. Men det är omöjligt om inte alla 15 barnen vill göra samma sak.

Också i Skolverkets rapport kände sig en majoritet av föräldrarna, 93 procent, vara trygga med barnens placering på fritidshem. 80 procent är nöjda med kvaliteten. Men 30 procent har märkt att den blivit sämre.

Personalen är mycket mer missnöjd än föräldrarna. De uppger att de känner en djup frustration. 54 procent anser att kvaliteten i verksamheten har försämrats under de senaste tre åren. Stora barngrupper och för lite personal är den faktor som är avgörande för kvaliteten, enligt personalens uppfattning.

— Alla här säger att det stämmer precis, säger Mikael Sporrong.

Att leva upp till de riktlinjer som Skolverket satt upp om pedagogisk verksamhet, stimulerande miljö med mera, går inte. Mikael ser riktlinjerna mer som mål att sträva efter.

På Erikslund är 12 av 14 i personalen fritidsledare, bara två är fritidspedagoger. Det beror på att fritidspedagogerna kan få bättre lön i Stockholm, berättar Mikael.

Mikael trivs ändå med jobbet, allt är inte till det sämre:

— Nu ser vi barnen hela dagen. Men visst, det är mer och mer barnpassning och mindre tid för verksamhet.