Bara en av förarna ville att SAC, syndikalisterna, skulle driva deras fall till domstolen. Arbetsgivaren har nu dömts att betala skadestånd till henne och till SAC.

Arbetsgivaren hade samrått med Kommunal om vilka som skulle tas ut, eftersom Kommunal har kollektivavtalsrätten där. Kommunal hade rekommenderat sina medlemmar till tjänsterna.

SAC-ombudsmannen Mikael Grebelius i Göteborg säger:

— Arbetsgivaren har en självständig arbetsledningsrätt och ska inte gömma sig bakom kollektivavtalsrätten. Våra medlemmar ska inte behandlas sämre än andra anställda.

Men personalchefen Ingvar Torsson är förvånad över domen.

— Vi hade överlagt i sann samverkansanda och fick igenom 28 av våra 30 namn. Kommunal har avtalsrätten och syndikalisterna hade inte begärt förhandlingar. Först hävdade deras ombudsman att det var ett brott mot jämställdhetslagen att deras medlem inte tagits ut. Men när det var samma andel kvinnor bland de uttagna som bland de anställda ändrade han sig.

— Vi måste rätta oss efter domen och vara försiktiga och ta ytterligare hänsyn. Men det är väl föreningsrättskränkning att hålla på och kolla facktillhörigheten också?

Jan Sundberg är Kommunals ordförande. Han säger att det är självklart att Kommunal tar till vara sina medlemmars intresse. Det var Kommunals sektion som hade förhandlat fram det norska avtalet.

— Syndikalisterna ska inte alltid bara komma och hävda att allt vi gör gäller dem också, säger han. Blev det ett sådant fall igen skulle arbetsgivaren få skicka sin lista till Norge; då skulle det norska facket få säga nej i stället.