Många växter saknar svenska namn, det ska Namnkommittén råda bot på. Kommittén består av Mattias Iwarsson från botaniska trädgården i Uppsala, Hartmut Schüssler fån lantbruksuniversitetet i Alnarp, Carina Sehlin, journalist och Pia lundgren från Blomsterfrämjandet.