• I januari startades fyra branschråd inom Kommunal. De fyra är Hälso- och sjukvård, Äldre- och handikappomsorg och kommunal sjukvård, Räddningstjänst, Trafik
  • Varje råd har omkring 30 medlemmar
  • De flesta av medlemmarna ska vara yrkesverksamma, men ett fåtal som jobbar fackligt på heltid ska också vara med
  • Tillsammans med de regionala avtalskonferenserna ska branschråden komma med synpunkter inför avtalsrörelserna