Fysisk aktivitet är den största enskilda faktorn för hälsa. Med motion kan man kompensera bort andra felaktigheter i livsstilen, hävdar Pekka Kanerva.

Men bara sju procent av svenska folket gör någon fysisk aktivitet minst två gånger i veckan regelbundet under livet. 34 procent motionerar mellan en och två gånger i veckan. Resten, det vill säga närmare 60 procent, motionerar sällan eller aldrig.

— Det är exakt siffran för hjärt/kärldödligheten i Sverige, säger Pekka Kanerva.

Han är specialist inom allmänmedicin och idrottsmedicin och förbundsläkare för Svenska Cykelförbundet. Som idrottsläkare har han gjort träningsprogram för elitidrottare. Han har också arbetat med tester och uppföljningar på både elitidrottare och vanliga människor mellan 15 och 85 år.

Efter 18 års studier och 12 000 tester har han nu gjort en tränings-CD för hemmabruk där man genom att skriva in uppgifter om sig själv kan få en uppfattning om sin kondition och skapa ett eget träningsprogram.

I Sverige rör sig 75 procent av befolkningen för lite för att bevara sin hälsa, säger Pekka Kanerva. Och nyckeln till hälsa heter motion. Motion leder inte bara till fysisk hälsa utan också till psykisk. Man blir gladare om man rör på sig. Lättare depressioner kan till och med botas utan piller. Att tänka positivt är förstås bra.

— Men man får tyvärr ingen bättre kondis av att tänka trevliga tankar, säger Pekka Kanerva.

Motion definierar Pekka Kanerva som en aktivitet där man blir lätt andfådd men fortfarande är kapabel att föra ett samtal. ”Walk and talk” kallar han denna lågintensiva träning som håller diabetes, högt blodtryck och andra sjukdomar orsakade av dålig cirkulation borta. Inga märkvärdiga redskap behövs. Har man ont om tid kan man utnyttja sträckan till och från jobbet.

Söndagspromenaden på en timme har knappt någon hälsoeffekt om man inte motionerar mer den veckan. Men samma tidsrymd uppdelad på tre raska promenader under en vecka är nog för att hålla konditionen på en bra nivå. Vill man förbättra den ytterligare kan man promenera längre och oftare.

Det är cirkulationen den vanliga motionären ska inrikta sig på, inte muskelmassan, betonar Pekka Kanerva.

Idealisk motion börjar med att man går lugnt för att värma upp sig, ökar takten till rask gång, saktar ner farten när man blir andfådd, ökar den igen efter en stund. Ansträngningen kan växla mellan 65-75 procent av maximal nivå. Ansträngning däröver förbättrar inte cirkulationen utan går ut över hjärtat.

Av en timmes aerobicsträning består bara fem minuter av nyttig ”syrerik träning”, enligt en studie av olika gympapass. Också joggning är muskelträning på en alltför hög nivå för den otränade motionären, enligt Pekka Kanerva.

Män kan klara en stor ansträngning med sin större muskelmassa. Men om cirkulationen är dålig finns risken att man förtar sig. En hård tennis- eller squashmatch kan till och med leda till hjärtinfrakt för en otränad men muskulärt stark man med dålig blodcirkulation.

Kvinnor har i allmänhet bättre cirkulation än muskelkraft och råkar mer sällan ut för detta.

Med hjälp av Pekka Kanervas tränings-CD kan man ta reda på exakt hur mycket motion man behöver för att hålla sig frisk. Man fyller också i vad man äter. Den som behöver minska i vikt råder Pekka Kanerva att börja med motionen och dra ner på kalorierna successivt. Är man mycket fet gäller det att börja försiktigt. Bland de cirka 50 profilerna på CD:n finns också en tjock man som visar lämpligt tempo att börja med.
Du som vill veta mer kan få fakta om träningsprogrammet på www.levande.se