Hur kan de tillgodose rättvisa, solidaritet, demokrati, effektivitet, förnyelseförmåga, kostnadskontroll och andra mål? Hur påverkar offentligt respektive privat de anställdas villkor? Hur skiljer sig politiskt ledarskap från ledarskap i ett företag? Det är några av utgångspunkterna.

Idéinstitutet Agora Samhällsstudier driver projektet Offentligt/Privat, som avslutas våren 2002. Idédebattörer och journalister knyts till projektet. Kommunal bidrar med 300 000 kronor.