Undersköterskor valde något oftare än vårdbiträden ett säkert alternativ.

Men till och med bland de 1 442 som hade delegation för att ge insulin valde 44 ett livshotande åtgärd. Att inte svara alls räknades också som livshotande.

Forskaren Synnöve Ödegård kräver fortbildning och säkra rutiner vid delegationer. Hon vill inte att någon skugga ska falla på yrkesgrupperna.
— Sjukvården fokuserar alltför mycket på enskilda individer som gör fel. Det behövs ett bredare perspektiv för att få syn på brister i systemet.

Vad kan till exempel ha orsakat kunskapsbristen?

Ombudsman Per Rudin, Kommunal, påpekar att detta är svårt, eftersom symptomen är snarlika mellan insulinkoma och sockerkoma. Därför måste man kunna ta prov och avläsa det. Kommunerna tar för lättvindigt på hanteringen av insulin.

— Tycker arbetsgivarna att undersköterskor och vårdbiträden ska ge insulin, så måste de komplettera deras utbildning. Baskunskaperna från omvårdnadsprogrammet räcker inte, fortsätter han.

Sjuksköterskeprogrammet ger också bara baskunskaper och de anmäls också.

Facket bör trycka på för mer utbildning om läkemedelshantering, både lokalt och centralt, enligt Per Rudin. Och nästan alla i undersökningen (90 procent) anser att det skulle vara av allra största betydelse, eller av stor betydelse, att få utbildning om diabetes.

Undersökningen tyder på att kunskap och säkerhet hör ihop. De som svarade mest rätt på frågor om diabetes valde sedan oftast rätt insats i det patientfall som beskrevs.

Rapporten heter Kunskap och riskbeteende inom diabetesvården. En studie av personal i den kommunala hemvården av Synnöve Ödegård och Dan Andersson.

Hur skulle du själv ha valt?

Riskfall med insulin

Från 1996 och 97 finns 123 insulinfall från kommunernas hälso- och sjukvård i socialstyrelsens riskdatabas. I de 123 fallen finns 18 vårdbiträden, 24 undersköterskor/mentalskötare och 38 sjuksköterskor ”omnämnda i besluten”. Det betyder inte att de alla har prickats.
Databasen ska registrera risker, inte peka ut personer.

Lägger man till insulinfallen från landstingen blir det 205 insulinfall under de båda åren. Sammanlagt 19 vårdbiträden, 32 undersköterskor/mentalskötare och 68 sjuksköterskor nämns i besluten.