• Personen är ofta borta någon dag från jobbet, ofta i anslutning till helger och fridagar.
 • Hon/han tar ut semesterdag eller annan ledighet med kort varsel eller i efterskott.
 • Han/hon kommer för sent, går för tidigt, tar ofta långlunch.
 • Har svårt för att koncentrera sig, gör en ojämn arbetsinsats, visar dåligt omdöme, gör felaktiga beräkningar, slarvar, glömmer, visar tydligt minskat intresse för arbetet.
 • Kommer med smålögner och undanflykter inför arbetsledare och -kamrater.
 • Ändrar beteende, drar sig undan, är nedstämd eller irriterad — eller överdrivet ambitiös.
 • Personen har sociala problem på fritiden, som fylleriförseelser, indraget körkort.

  Här finns hjälp:

  • AA – Anonyma alkoholister. Finns 500 grupper, i praktiskt taget alla kommuner. Inga register och avgifter
  • Sällskapet Länkarna
  • IOGT-NTO
  • Verdandi.

  Organisationerna finns över hela landet och står i telefonkatalogen