”Eländigt, det är just vad det är. Eländigt.” Så lyder inledningen och så kan Ior-ismen sammanfattas. När Puh frågar hur det står till så svarar Ior: ”Det står inget vidare till. Det har inte stått vidare till på länge nu.”
Och som Ior ser på livet har vi länge kunnat se på samhällsutvecklingen. Men nu är det dags att ta ett litet försiktigt Tigerskutt.

DEN NYA VÅRBUDGETEN känns som ett steg åt rätt håll, där både miljöpartiet och vänsterpartiet bidragit med konstruktiva förslag och förbättringar. Att göra om maxtaxan på dagis till ”mixtaxa” som gynnar låginkomsttagarna något mer än höginkomsttagarna känns inte helt fel.

Vägen mot att få in förskolan i den generella välfärdsmodellen är ändå påbörjad. Och att förskolan nästa år öppnas även för de arbetslösas barn är utmärkt, liksom att barnbidragen höjs och fattigpensionärerna får ökade bostadstillägg.

Iors pessimism fanns visserligen kvar i riksdagens budgetdebatt häromveckan. Vänsterpartiets gruppledare Lars Bäckström utnämnde moderaternas Gunnar Hökmark till Iorismens främste representant när det gällde att betona det negativa.

DET GÅR UPP FÖR somliga och ner för somliga — mest ner. Sanna mina ord. Säger Ior till Puh och sa Hökmark till Ringholm.

Men att tala om regn när solen lyser är svårt. För även om vi vet att konjunkturen kan vända verkar ett offentligt sparandet på 44 miljarder per år betryggande stort. Och 59 miljarders överskott år 2003 borde räcka både till reformer och stärkta offentliga finanser.

Finansminister Bosse Ringholms röda budgettråd handlar om jobben. 7000 långtidsarbetslösa har redan kommit ut på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av förstärkt anställningsstöd. Med nya satsningar på äldre långtidsarbetslösa och invandrare, med fortsatta studiesatsningar och skärpta krav på aktivitet i arbetslöshetsförsäkringen kan målet om att sänka den öppna arbetslösheten till 4 procent år 2000 nås. Ska vi även nå 80 procents sysselsatta till år 2004 behövs insatser för att ytterligare 200 000 personer ska få jobb.

MEN SKA DE MÅNGA kvinnor i LO som idag arbetar deltid mot sin vilja (och som även med heltidsarbete ligger 19 procent under LO-männens inkomster) få del av välfärden så behövs ett massivt stöd även av arbetsgivarna. Och för att öka kvaliteten och ge bättre löner till dem som jobbar inom vård, skola och omsorg kommer det att behövas många nya miljarder.

Det är därför bra att utgiftstaket de närmaste åren höjs. Den goda utvecklingen måste komma alla människor och alla landsändar till del, sa Bosse Ringholm. i riksdagsdebatten och det är bara att instämma. Där håller vi med Ior: Framsteg kan bli felsteg. Går du i dina egna fotspår kommer du ingenstans.