Den politiska majoriteten (s,voch mp) har tagit ett program för hur landstinget ska bli en radikalt bättre arbetsgivare. Höjda löner, rätt till heltid, jämställdhetsarbete, subventionerad friskvård, kompetensutvecklingsprogram, egenmaktsutvecklare i stället för privatiseringar samt planer på att starta en kvalificerad yrkesutbildning för vårdbiträden /undersköterskor är några av delarna i det ambitiösa programmet. Det finns bara en liten brasklapp: ”Alla insatserna är beroende av det ekonomiska läge landstinget befinner sig i”, skriver landstinget.

Visst behövs pengar för en god arbetsmiljö och bra löner. Men att se personalen, ge beröm och uppmuntran är tack och lov alldeles gratis.