Två dagbarnvårdare, en i Säter och en i Gällivare, hade yrkat avdrag för den merkostnad de fick för både vatten och el på grund av sitt yrkesutövande. De fick avslag från skattemyndigheterna och sedan från länsrätten i respektive län. De överklagade, oberoende av varann, till kammarrätten som alltså gett dem rätt.

Domarna gäller dock inte generellt utan från fall till fall, påpekar man från kammarrätten. Många dagbarnvårdare har redan hört av sig till domstolen och beställt domarna.

Dagbarnvårdare får ingenting för el och vatten i kostnadsersättningen från kommunen. Därför är det fritt fram att dra av för de extra kostnaderna i deklarationen, anser alltså kammarrätten i Sundsvall.