De sex kommunalarna har haft vikariat på deltid och på en annan arbetsplats inom samma förvaltning samtidigt varit timanställda. Eller så har de enbart varit timanställda.

Enligt avtalet ska de deltidsanställda ha rätt till mertid och sedan övertid om de arbetar mer än vad som ingår i deltidsanställningen. De som enbart är timanställda ska ha övertid om de arbetar mer än 165 timmar i månaden.

— Vår kartläggning visade att dessa kvinnor varken fick mertidsersättning eller övertid. Nu kräver vi att kommunen betalar ut dessa pengar. Vi har begärt en förhandling om det, säger sektionsordförande Eva Andersson.

Sektionen fann också att det fanns flera felaktiga anställningsformer bland hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

De var anställda för ”behov av utökad hemtjänst” utan att det framgick om de var fast anställda eller inte, vikarierade på vakant tjänst, timanställda utan anställningsbeslut eller visstidsanställda personliga assistenter. Dessa är nu efter sektionens ingripande fast anställda.

De sex som har fått för lite i lön är också bland dem som haft felaktiga anställningsformer. De är invandrarkvinnor som genom ett utbildningsprojekt har introducerats i vårdyrket.

— Man kan undra om kommunen samtidigt har utnyttjat att dessa kvinnor inte känner till vilka lagar och regler som gäller på svensk arbetsmarknad. Vi fick upp ögonen för detta av en ren tillfällighet. Nu ska vi fortsätta vår kartläggning för att se om det finns fler som har felaktiga löner och anställningsformer , säger Eva Andersson.

Samtidigt uppmanar hon fler sektioner att kolla löne- och anställningsvillkoren för medlemmarna.

— Det är extra viktigt nu med tanke på att kommunerna anställer vikarier och annan extrapersonal för att klara verksamheten i sommar, säger Eva Andersson.