Bra arbetstider, bra lön och bra arbetsvillkor och så en bra arbetsmiljö, med introduktion och mentor för nyanställda och en personlig plan för kompetensutveckling för alla anställda.

Alla inom vården ska ha minst undersköterskeutbildning senast 2 006, alla som vill ska få heltid, organisationen ska vara tydlig och lönerna bättre.

Det här är några punkter som föreslås i projektet Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg 2006 i Kils kommun.

Fram till 2 006 behöver Kil nyrekrytera 130 vårdbiträden/undersköterskor. Kommunen har 120 vårdbiträden som inte har undersköterskeutbildning. Projektledaren Ulla Mortensen föreslår att kommunen ordnar vårdutbildning med individuella planer för dem. Få anställda i vården har heltidstjänster. 54 undersköterskor och 22 vårdbiträden stämplar upp till heltid. De ska kunna få heltidstjänster genom att önskeschema, årsarbetstid och flytande arbetstid införs.

Det vårdpersonalen främst önskar är fortbildning i exempelvis sårvård, lyftteknik, bemötande av demenspatienter. Den vill också utveckla en gemensam syn i vårdarbetet, få handledning och den möjlighet till studieresor som fanns förut och som de såg som en guldkant på tillvaron. Inom handikappomsorgen önskar man sig mer metodutveckling.

Det är viktigt att föra ut budskapet till ungdomar att det kommer att finnas gott om jobb inom äldre- och handikappomsorgen så att de uppmuntras att söka sig till vårdutbildningarna. Sedan gäller det att bygga upp en handledarorganisation som kan ta emot ungdomspraktikanter och äldre som vill pröva på yrket, säger projektledaren.

Ett redskap är samverkan mellan förvaltningar, med arbetsförmedlingen och med brukarna och deras anhöriga.