Nätverket ska bland annat utbilda en kvinna och en man i varje stift som ska motverka att övergrepp sker på det lokala planet. Dessa två ska också kunna stödja personer som utnyttjas sexuellt.

– Det vanligaste är att övergreppen sker i själavårdssituationer. När präster och psykologer möter människor i kris finns en risk att man utnyttjar det beroendeförhållande som uppstår. Det här är totalt oacceptabelt. Kyrkan ska vara en trygg plats för alla, säger Inger Lise Olsen.

Olsen säger att övergrepp mellan personalen inte är lika vanligt, men att det också förekommer.

Tillsammans med författaren Rebecca Lundin har nätverket också satt upp pjäsen ”Blott en dag ett ögonblick”. Pjäsen hade urpremiär i Sofia kyrka i onsdagen den 12 april, men den kommer också att visas i Sigtuna den 23 maj.