Vid LO:s senaste styrelsesammanträde behandlades kongressmotioner om EMU. En av att-satserna i styrelsens utlåtande säger att LO inför en folkomröstning ska rekommendera sina medlemmar att rösta för en gemensam valuta, förutsatt att lönebildningen visat sig tillräckligt stabil och att strukturråd med buffertfonder har bildats.

Ylva Thörn tycker att det var för tidigt att göra detta ställningstagande och att hon var tveksam till att-satsen. Men Ylva Thörn reserverade sig inte eftersom hon anser att LO med denna formulering inte bundit sig för ett ja. Hon menar att LO-styrelsen fortfarande kan besluta att avstå från att rekommendera ett ja om de angivna villkoren inte är uppfyllda.