De fackliga organisationerna i Solna, SKTF, Kommunal och Lärarförbundet är bestörta. En jämförelse med det nuvarande egen regi visar att entreprenörernas anbud innebär en merkostnad på sju miljoner per år. Med en anbudsperiod på fem år plus två år innebär det 49 kronor miljoner mer.

— Det motsvarar 196 årsarbetare inom vård och omsorg, säger Lars Ohlsson, Kommunals sektionsordförande.

Dessutom kan Solna stad komma att få betala ytterligare för tillkommande arbeten.

Kommunal och SKTF befarar att de dyra entreprenaderna kommer att drabba skola och äldreomsorg med ytterligare sparkrav.

De som tar över drift och underhåll av gator, park och fastighetsmark är Vägverket, PEAB, Svensk Markservice och
Vivaldi.

Solna stad har av de borgerliga politikerna förbjudits att vara med i konkurrensen. Såväl Kommunal som SKTF har kraftigt protesterat mot detta.

Den tekniska verksamheten var tidigare utlagd på entreprenad men togs tillbaka i egen regi,
Sigmund Wiveson, utredare på Kommunal tycker att det är upprörande att först vinner egen regi tillbaka verksamheten, sedan sätts konkurrensen ur spel så de inte ens får var med längre. Med resultatet att det blir mycket dyrare.

Anders Gustâv hävdar att siffrorna är felaktiga och att det rör sig om 23 miljoner.

— Genom att anlita entreprenörer höjer vi dessutom kvalitén på gatuunderhållningen, eftersom den varit så urusel.