Redan när jag steg in i rummet såg jag henne

såg Hennes krökta rygg

Hennes förvärkta händer

Hennes krumma ben

Ja hela hennes plågade gestalt.

Åren hade farit Henne illa

med kalla golv och fuktiga väggar

tidiga morgnar

nattsena kvällar.

Men hennes hopp fanns

Hennes längtan till ett mildare liv

utan dessa kalla golv

våtdrypande väggar

När jag lämnar henne

ser jag en värmegloria

kring hennes sköra gestalt!