Två omständigheter krockar, i Anna Blomqvists och hennes kamraters fall. Luleås och Bodens sjukhus lades ned och ett nytt sjukhus, Sunderbyn, byggdes. Antalet anställda drogs ned och en stor övertalighet skulle uppstå.

— Vi gjorde en del med landstinget och skrev bort LAS-företräde från år 2 000 till år 2 003, säger Jaan Eric Lundqvist. Detta godkändes av förbundsstyrelsen. Därigenom räddade vi 485 tillsvidareanställda som placerades i särskilda poolen, där arbetsgivaren inte kunde säga upp dem. Vi måste flytta fram LAS-företrädet för att inte få in vikarier från första januari i år och skapa en ny övertalighet.

LAS 2 000 innebär att om man arbetat minst 3 år, 1 080 dagar, mellan 1 995 och 2 000, får man fast jobb om man så vikarierar en enda dag efter det.

Sunderbyns förvaltning har dessutom beslutat att redan nu införa Socialstyrelsens modell: minst en av de två anställda i ambulansen ska vara sjuksköterska och delegationen ska avskaffas från 2 005. Det betyder att 15-20 ambulanssjukvårdare och lika många sjuksköterskor får jobb och antalet vikarier minskar.

— Man negligerar ambulanssjukvårdarnas kompetens Det är ”legitimationsmaffian” som driver på. Det är ingenting som vi tycker om men vi måste acceptera det, säger Lundqvist.