Jag förstår att du inte mår bra, för det är frustrerande att inte bli förstådd. Du skriver att ni inte når fram till eller förstår varandra genom ord. Är det så att ni också i handling missförstår varandra? Vet du till exempel varför din sambo arbetar nästan varje helg? Du säger att ni har dålig ekonomi. Kan hans helgarbete vara ett sätt att förbättra ekonomin?

Jag tror ni skulle ha hjälp av att tala genom en tredje person, till exempel en familjerådgivare. Då kan ni kanske göra tydligt de budskap, både i ord och handling, som ni inte lyckas förmedla till varandra nu.