Du bränner visserligen flest kalorier genom att springa hela tiden, men genom att då och då lägga in en gångpaus orkar du springa längre. Till nytta för den sammanlagda förbränningen. Dessutom minskar du slitaget på fötter, knän och vrister.