Swebus i Malmö fick en leverans med nya packningar till bussarnas katalysatorer. Peter Wounsch fann en varningstext på packningarna om att de innehöll asbest.

Packningarna var tillverkade i England där asbest är tillåtet och levererades av företaget Erland Nilsson .

Det engelska företaget ursäktade sig med att det rörde sig om en felleverans.

Men Peter Wounsch nöjde sig inte med det. En av Swebus bussar som hade tre år gamla packningar demonterades. En analys visade att även dessa packningar innehöll asbest.

Peter Wounsch stoppade arbetet med att byta ut packningarna och kallade på yrkesinspektionen.

Tillverkaren i England fick sända över egen personal som med speciell skyddsutrustning fick ta bort asbestpackningarna ur bussarna.

De reser nu runt till fler garage i landet där asbestpackningar upptäckts.

— Dessa packningar finns i många bussar och lastbilar över hela landet.
Men det är inte alla som vet om det, berättar Peter Wounsch.

Han säger att asbestpackningarna är lätta att känna igen.

— De packningar som innehåller asbest är gråa på utsidan och ljusa i mitten. De nya ofarliga packningarna är aluminiumbaserade och helt mörka.

Peter Wounsch varnar för att försöka byta ut asbestpackningarna på egen hand. Det krävs speciell skyddsutrustning för det.

— Först försökte Swebus att få oss att byta ut packningarna iklädda skyddskläder. Men i verkstaden finns personal vars anhöriga dött i asbestoslunga sedan de arbetat på eternitfabriken i Lomma. Så vi vägrade att befatta oss med packningarna. säger Peter Wounsch.