Att se ett bekant ansikte

fast du ej minns namn

det kan glädja och skänka tröst

någon,som kan erbjuda dig en trygg famn

och ge dig lugn i ditt trötta,
gamla bröst

när du saknar all livsvilja och alla
mänskliga band

och då du slåss för att du inte förstår

då är det skönt att någon håller din
åldriga hand

och stryker ditt silvervita hår.