Om två män i den närmaste familjen har drabbats och om en av dem fick diagnosen före 70 års ålder, finns det stor anledning att vara på sin vakt. Risken att själv drabbas är då 14 gånger högre än normalt!

Om sjukdomen upptäcks i tid är prognosen mycket god. I övrigt utgörs riskgruppen för den här cancertypen av nordeuropeiska män över 50 år som äter mycket fett och rött kött.