Kommunal och Landstingsförbundet förbereder en central förhandling om trakasserierna. Kan de inte enas är Kommunal berett att föra saken vidare till arbetsdomstolen.

Anders Andrén arbetar som mentalskötare på S:t Lars i Lund. Han har arbetat där sedan i början av 80-talet.

För fem år sedan berättade Anders för sina arbetskamrater att han träffat en kille, Jerry.

— Då började problemen. Arbetskamraterna undvek att prata med mig. När jag kom in i personalrummet tystnade alla samtal. Mina anteckningar om patienterna försvann eller blev sönderrivna. Min jacka slängdes ned på golvet och användes som dörrmatta, berättar Anders.

Han slog larm till sin avdelningsföreståndare men det hjälpte inte. Arbetskamraterna fortsatte sin mobbning av honom. Anders fick problem med migrän och en svår magkatarr. Under vissa perioder tvingades han att sjukskriva sig.

— Jag tog även ut komptid och semesterdagar när besvären var för stora.
Förra året orkade han inte längre med arbetskamraternas behandling av honom. Anders tog kontakt med Kommunals sektionsordförande vid S:t Lars. Han hjälpte Anders att göra en arbetsskadeanmälan. Den hänvisar till lagen mot sexuella trakasserier som infördes från den 1 maj 1999.

Anders kräver 80 000 kronor i ersättning för sveda och värk samt för förlorad arbetsförtjänst på grund av att han tvingades sjukskriva sig vissa perioder.

— Det är vad trakasserierna har kostat mig i lidande och minskad inkomst under de fyra år som mobbningen av mig pågick.

Arbetsgivaren hänvisar till att lagen bara har gällt sedan maj förra året och är därför bara beredd att betala 20 000 kronor.

— Det vore principiellt fel om vi betalade ut skadestånd för något som hände innan lagen trädde i kraft, säger Lena Olsson som är förhandlare i Region Skåne.

Att Malmöhus läns landsting, innan Region Skåne bildades förra året, hade en egen policy mot sexuella trakasserier hjälper inte.

— Visst skulle vi kunna hänvisa till den. Men Kommunal åberopar bara lagen. Dessutom kan det diskuteras vilka långtgående åtgärder som en arbetsgivare är skyldig till för att motverka sexuella trakasserier, säger Lena Olsson.

Numera arbetar Anders på en annan avdelning på S:t Lars och trivs mycket bra. De nya arbetskamraterna accepterar att han är homosexuell.

Men åren av mobbning av honom har satt sina spår.

— Jag är fortfarande chockad över att personal inom vården kan uppträda så. De om några måste ju vara vidsynta. Hur kan vi annars behandla alla patienter med värdighet, även om de är homosexuella, säger Anders.