Förslag till en ändring av sjukvårdslagen har nu skickats ut på remiss.
Först till hösten kommer frågan upp i riksdagen. Och troligen kommer den förändringen att gälla först från och med nästa år.

Landstingspolitiker som vill privatisera har alltså fortfarande möjlighet att sälja ut i år. I Skåne finns sådana planer för Simrishamns sjukhus.

Enligt socialdepartementets skrivelse berörs 79 sjukhus runt om i landet som ”bedriver korttidsvård och har akutmottagning”.

Samtidigt som socialministern vill sätta stopp för privata sjukhus talar han sig varm för annan privat sjukvård:

— Landstingen bör i större utsträckning engagera privata, kooperativa och ideella aktörer i primärvården, anser han.

Debatten om privata akutsjukhus kom igång i och med att Stockholms läns landsting sålde S:t Görans sjukhus till börsbolaget Bure för 250 miljoner kronor. Men eftersom sjukhuset 1999, för första gången på fem år, gick med underskott kommer priset att sänkas.

Enligt Landstingsvärlden inleds nu förhandlingar om hur mycket Bure slutligen ska betala.