Döden i förtid har att göra med den dåliga ekonomi och de vardagliga stress som ensamma mammor ofta utsätts för när de ska kombinera arbete med föräldraskap utan känslomässigt och ekonomiskt stöd från en partner, enligt Gunilla Ringbäck Weitoft som ledde studien.

Forskarna beräknade dödligheten för 90 000 ensamma mammor och 620 000 mammor med partners mellan år 1991 och 1995.

Antalet ensamma mammor har ökart i Sverige. Cirka 20 procent av alla familjer i Sverige består av mamma och barn.