Ägget har i alla tider spelat en oerhörd roll i myter och sagor världen över. ”Omne vivum ex ove” som det latinska ordspråket lyder: ”Allt levande kommer från ägget.” Eftersom ägget ansågs beteckna livets ursprung, själva livskraften, tog man förr till en del metoder för att få del av de magiska egenskaperna: man lade ner ett ägg i åkern innan vårplöjningen, man grävde ner ett ägg under tröskeln till ett nybyggt hus…

Själva njuter vi av påskäggen.