Sedan årskiftet kan kommunalare i Simrishamn välja att arbeta efter det nya årsarbetstidsavtalet. Det är Kommunals sektion i Simrishamn som slutit avtalet med kommunen.

Lokala avtal med årsarbetstid finns på fler håll i landet, och i Simrishamn har en variant funnits på försök sedan 1998. Men i Simrishamn slipper man nu de illa omtyckta kvoterna för sjuk- och semesterdagar.

Tidigare kunde den som jobbar oregelbundet och som tog en semesterdag få ett löneavdrag som motsvarar 2 eller 3 dagar. Nu får man ett avdrag som motsvarar precis de timmar man skulle ha arbetat.

Avtalet innebär att ersättning för fyllnadstid, övertid eller tillägg för förskjuten arbetstid försvinner, i stället betalas en fast OB-ersättning ut varje månad.

De fasta OB-ersättningarna är 3 100 kr för natt, räknat på 64 procents tjänst, 1700 kr för dag- och kvällspass.

Om man åtar sig att arbeta en viss procent ”flytande tid” får man 300 kr i tillägg. Flytande tid innebär att man t ex har en 85-procentig tjänst, men bara 75 procent i schema. Man ser själv till att fylla upp återstående timmar när andra tar semester eller går kurs osv. Arbetar man regelbundet fyllnadstid ska sysselsättningsgraden höjas. Alla tillägg är semestergrundande.

Hela löneadministrationen har förenklats, lönerapporteringen handlar bara om avvikelser från det normala. Och avvikelserna räknas i timmar som kan sparas.

– Drygt hälften av våra medlemmar, sådär 500, arbetar nu efter det nya avtalet, säger Jan Andersson, ordförande i sektionen. Även de andra facken är intresserade, och en del har nu slutit liknande avtal.