Det går bra för svensk (och internationell) ekonomi just nu, konstaterar LO-ekonomerna i sin vårrapport, årgång 54, som följaktligen kännetecknas av glad optimism. Hushållen tror på framtiden, reallönerna ökar liksom lusten att konsumera och därmed förbättras även situationen på arbetsmarknaden. Bland de goda råden från LO-ekonomerna till finansminister Bosse Ringholm väljer vi ett:

Sänk inte utgiftstaget i budgeten ytterligare 2003! När Sverige går bra ska offentliga sektorn inte behöva dra åt svångremmen. Pengar finns och behövs till god utbildning, bra äldrevård och en arbetsmiljö med mänskligt ansikte.