Vill du handla miljövänligt? Vill du köpa varor som tillverkats av människor med hyggliga löner?

Då kan du slå upp ett land och läsa om mänskliga och fackliga rättigheter i en ny handbok. Om Pakistan står det bland annat: ”Många försök till facklig organisering har förhindrats av företagen med hjälp av polis och myndigheter.”

Slå upp en produkt, ta kaffe. Här finns en rad risker. Bekämpningsmedel, erosion, nedhuggning av regnskog, vattenföroreningar, damm som kan ge allergi. Men det står också att det finns både rättvisemärkt och ekologiskt kaffe att köpa.

Boken heter Etik och Handel av Gunnel Axelsson Nycander, utgiven på Konsumentverkets förlag med hjälp av SIDA.

Genomgången är ambitiös och upplysande för den som vill handla rättvist. En del uppgifter står sig säkert länge, andra blir inaktuella när odlingsmetoder förändras eller ett land byter regim.