De har gjort sig av med cirka 80 800 anställda inom vården på 90-talet, mest från Kommunals yrken. Nu behöver de 13 000 personer till Kommunals vårdyrken varje månad framöver.

— Personaltätheten måste öka om vi alls ska kunna rekrytera personal, svarar Ilmar Reepalu, Kommunförbundet. I en kärv arbetsmarknad har det gått ändå, men när andra arbetsgivare konkurrerar så går det inte längre.

— Vi måste se till att den gångna perioden blir en parentes.

Han säger att det beror på staten hur det går.

— Vi har tvingats vara med och sanera statens ekonomi. Nu skjuter staten till pengar, men det hänger på vad riksdagen beslutar. Vi har också fått en lag som kräver att våra budgetar ska vara i balans.

Personaltätheten är viktig också för Lars Isaksson, Landstingsförbundet:

— Det gäller inte om personaltätheten ska öka utan hur. Men om man inte känner sig uppskattad hjälper det inte att bli tio i stället för åtta. Därför är ledarskapsfrågorna viktiga.

Han betonar att det för landstingen huvudsakligen gäller att rekrytera sjuksköterskor.

— Vi behöver vårdpersonal, men om de ska ha den nuvarande kompetensen eller andra typer av utbildning, det får vi allvarligt fundera över.

Lönerna då? Ingen av dem vill uttala sig om vad som vore en rättvis lön för undersköterskor; det avgörs i förhandlingar. Men Lars Isaksson säger så här mycket:

— Våra yrkesgrupper måste få en lön som de uppfattar som rättvis jämfört med andra sektorer. En annan viktig sak är att alla får medarbetarsamtal med närmaste överordnad.

Medellönen för undersköterskor var 14 650 för ett år sedan, för vårdbiträden i hemtjänst 14 150. Ingen av ordförandena vet medellönen, men de tror ungefär lika. Lönen varierar mellan 14 500-15 500, säger Lars Isaksson, medan Ilmar Reepalu från storstadsområdet Malmö säger 14 500 och 16 500.

Ilmar Reepalu själv har 47 000 i lön som kommunalråd och 29 000 i arvode från Kommunförbundet. Han tillägger att han som arkitekt gick ner i lön när han blev kommunalråd. Lars Isaksson har nu halv landstingsrådslön från Jönköping med 22 605 kronor. Årsarvodet från Landstingsförbundet är 86 800 kronor.