De anställda riskerar att drabbas av utbrändhet eller annan psykosomatisk ohälsa om inte deras arbetssituation förbättras. Också arbetsledningen är så stressad att den inte hinner jobba med arbetsmiljön.

Före den 1 juli ska kommunen besluta vilka arbetsuppgifter inom äldre- och handikappvården som ska prioriteras bort och vilka stödåtgärder som ska sättas in för arbetsledare. Annars kan kommunen tvingas betala 200 000 i vite.

Det var redan på hösten 1998 som Yrkesinspektionen i Göteborg gjorde sin inspektion i Laholm. På arbetsplatserna gick anställda, arbetsledning och skyddsombud tillsammans igenom formulären. Svaren sammanställdes av förvaltningsledningen och socialnämndens ordförande fick en rapport.

— Man fann att personalen var stressad, utbränd och uppgiven. Gemensamt kom förvaltning och anställda fram till att det fattades 25 tjänster. Då skulle vi vara uppe i den nivå vi hade före besparingarna, säger Björn Hagström, huvudskyddsombud och vice ordförande i Kommunals sektion.

Sedan blev det stopp. Majoriteten ( m, kd och c) anser att det inte finns pengar till fler tjänster.

Efter ett och ett halvt års skriftväxling har Yrkesinspektionen fått nog:

— De snubblar på mållinjen på grund av att politikerna inte tar sitt ansvar för arbetsmiljön. De borde se att det blir dyrare att inte förbättra den, säger yrkesinspektör Sten-Åke Rosenberg.

— Eftersom kommunen inte sätter till mer personal, ska den redovisa vilka arbetsuppgifter som ska tas bort inom äldre- och handikappomsorgen. Den ska också presentera hur och när under året den ska följa upp åtgärderna och redovisa om det blev bra.

Kommunalarbetaren har sökt socialnämndens ordförande Roland Norrman (m) för en kommentar men inte lyckats nå honom.