Kalla vindar som i skinnet biter

känslor som i hjärtat sliter

Solens intensiva och mäktiga strål-
glans

vi har inte en chans

Att undkomma det nya som ännu
en gång

väcks till liv med ackompanjemang
av fågelsång

Med all sin prakt kommer grönskan

precis som alltid i vår önskan

Härliga liv som vaknar om våren

det känns bara bättre med åren

Vad gör det med gråa hår och någon
rynka här och där

i våren är vi ändå kär.