Månen ovanför taket mittemot

ett stort, gult, runt lysande klot

Runtomkring är himlen svart

som den mörkaste natt

Naturen ger och naturen tar

evigt kretslopp, men månen finns kvar

Månen en symbol för att det eviga

livet finns

varje gång jag ser den, jag minns.