I branschrådet som hade sitt första möte den 3 april finns ett trettiotal kommunalare, undersköterskor och vårdbiträden.

– Att vara vårdbiträde är att vara pedagog, coach, psykolog och en massa annat, förklarade Elisabeth Brolin, ombudsman på Kommunals förbundskontor. Ni måste börja sätta ord på allt ni gör.

Om äldreomsorgen får en större tyngd i debatten och allmänhetens ögon kommer också arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för de anställda i vården att förbättras. Kommunal måste arbeta på flera fronter, och branschrådets närmare 30 ledamöter från alla avdelningar blir viktiga i det arbetet, framhöll Elisabeth Brolin.

I Värmland, Blekinge och Västerbotten planerar man att starta lokala branschråd för äldreomsorgen.