Men varken Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket bedriver någon översyn över sjukvård och läkemedelsförskrivning via nätet.

Tidningen Arbetet har tittat på det ökande antalet länkar med medicinska tjänster på Internet. Experter varnar i artikeln för alltför stor tilltro till sjukvård på nätet.

Läkarförbundet ska nu utreda problemet med IT. Vilka regler som gäller på nätet är oklart innan ett konkret problem föreligger. Men risken är stor att patienten kommer att falla utanför hälso- och sjukvårdslagen.

En av de nya medicinska länkarna, Vitea.com, har garderat sig genom att i sina villkor skriva att informationen sker på användarens egen risk.

Socialstyrelsen hoppas på att användarna kommer att anmäla desinformation via medicinska länkar. Någon aktiv kontroll har inte Socialstyrelsen resurser till.

— Man kan ju jämföra det med medicinska spalter i en tidning. De har vi ju heller ingen möjlighet att påverka, säger Claes Melbius, chef på enheten för medicinsk praxis till Arbetet.