EU-domstolen har i flera domar slagit fast att det inte är tillåtet att utestänga deltidsanställda från pensionsförmåner, så som sker i många svenska pensionsavtal.

I Kommunals senaste pensionsavtal PFA med kommuner, landsting och församlingar, gäller att förmånerna är knutna till grupp 1-anställning i AB, Allmänna bestämmelser. Det innebär att bara anställningar på minst tre månader och med 40 procent av heltid räknas in i underlaget för avtalspensionen.

– Vi har krävt att den här gränsen ska slopas, men inte fått gehör för det hos arbetsgivarna, säger Per-Olof Ryding, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

EU:s domar har tvingat arbetsgivarna i Tyskland och England att backa, och eftersom inget hänt avtalsvägen förbereder näringsdepartementet nu ett lagförslag i Sverige.

Anna Lind på Svenska Kommunförbundet säger att frågan ska lösas i kommande avtalsrörelse.

– Vi vill hitta en gemensam lösning för hela det kommunala kollektivet, och det gäller att hitta en gräns för vad som är rimligt och administrativt möjligt, säger hon.