I avtalen står det tio procent. Blir det ett hinder i förhandlingarna för Kommunal?

Det är ett sätt att fibbla för att göra det besvärligare för andra grupper. Men det hindrar inte oss. Vi kommer att jämföra med 20 procent, även om arbetsgivarna vill att vi ska jämföra oss med tio procent.

Är 20 procent ett bra resultat?

Tio procent är blygsamt, men 20 är en hög nivå, och det är inget att säga om, för offentliganställdas löner har förlorat jämfört med den privata sektorns. Särskilt gäller det lågavlönade offentliganställdas löner.

Kommunalarnas köpkraft har ökat lika mycket varje år på 90-talet, som det tog fem år att få på 80-talet. Men privatanställdas köpkraft har ökat ännu mer.
Hoppas bara att lärarnas 20 procent inte blir ett golv för de privata lönerna nu. I så fall måste man räkna med att det blir räntejusteringar och annat för att hindra inflation.

Ska Kommunal ta hänsyn till det?

Nej, det är otänkbart att vi ensamma i den offentliga sektorn skulle ta ett särskilt ansvar för ekonomin.

Lärarna och sjuksköterskorna räknar med att få upp sina löner med hjälp av marknadskrafterna. Vad tror du om Kommunal och marknaden?

De har marknadens vind i ryggen och 20 procent är säkert ett gott antagande från dem. Efterfrågan ökar på Kommunals yrken också, men vi har märkt förr att marknaden inte har samma kraft för jättestora grupper.

I båda avtalen står det att de ska sträva efter större lönespridning.

Det är ingen bra idé att skriva så. Lönespridning i sig själv främjar inte rättvisa, harmoni och produktivitet. Med orättvisa löneskillnader går det åt energi till att vara arg i stället för energi till att lägga ner i jobbet.

Det är en annan sak med rättvisa löneskillnader – när den som gör ett mer kvalificerat jobb får mer betalt än den som gör ett mindre kvalificerat, säger Jan Sjölin.