Man ska tro på sig själv

Man måste, annars blir man uppäten inifrån

Man måste tro på sig själv

även om andra inte gör det

Man måste veta vem man är

så att man inte blir så sårba
r
inför andras bilder av en

Man måste ha ett hem nånstans

inne i sig själv

eller hos någon som tycker om en

eller i en skogsglänta

eller i en dikt

– där man är efterlängtad

– där man får vila ut

Man måste tycka om nån

annars blir man
en levande död

Man måste leva

innan det är för sent