Risken för passiva rökare att få bröstcancer ökar sedan med den tid de utsätts för cigarettrök
.
Forskarna har jämfört 1 420 kvinnor med diagnosen bröstcancer med 1 400 friska kvinnor. Det nya med denna studie är att det bland de studerade cancersjuka kvinnorna fanns både rökare och passiva rökare.

Tidigare studier har enbart jämfört rökare och icke rökare. Bland icke rökarna har det säkert funnits många som länge utsatts för andras rök utan att man undersökt effekterna av detta. Skillnaderna mellan de som rökt och de som inte gjort det har därför utjämnats, anser forskarna.

Bröstcancer är den ledande orsaken till dödsfallen bland kvinnor i åldern 35 till 55 år, enligt den kanadensiska Cancerfonden. I Sverige var antalet fall 5 821 år enligt den senaste statistiken som är från1997.

Forskargruppen anser det inte uteslutet att den kraftiga ökningen av bröstcancer i västvärlden dels beror på att allt fler kvinnor rökt men också på att de blivit utsatta för tobaksrök på sina arbetsplatser.

Även om denna undersökning inte bevisar att tobaksröken orsakat bröstcancern så anser de kanadensiska forskarna att det finns ett otvetydigt samband.

(Källa. Hälsoinstitutet)