– Jag har ju varit fritidspolitiker länge, så politik är inget nytt. Det är bra att det kommer in vanliga människor som kan tillföra något nytt i jobbet som kommunalråd.

Britta Rundström var positiv till privata lösningar inom äldreomsorgen. Tänker du trampa i hennes fotspår?

— Nej det tänker jag inte. Men jag tycker att hon oförskyllt fick bära hundhuvudet för det som gick snett inom den privata äldreomsorgen i Helsingborg.

Inger Nilsson är öppen för privata lösningar inom äldreomsorgen.

— Jag är väldigt öppen för det mesta och har jobbat inom alternativ barnomsorg, som varit mycket bra. Jag tycker inte man bara ska låsa sig fast vid att något antingen är bra eller dåligt. Nu har vi ett fullmäktigebeslut om att driva äldreomsorgen i kommunal regi och det ska vi följa.

Vad tycker du om att det blev stopp för 32-timmars vecka inom äldreomsorgen?

– Det tycker jag är fruktansvärt dåligt. I det långa loppet hade det lönat sig för såväl pensionärer som personal med 32-timmars arbetsvecka.

Tänker du lyfta fram barnskötarna som yrkesgrupp nu?
— Det är klart att jag månar om barnskötarna, men ge mig några månader att sätta mig in i jobbet först.

Varför tror du att just du blev vald?

— Det påverkade säkert att jag anses stå utanför de interna striderna inom det socialdemokratiska partiet i Helsingborg.

Förutom barnomsorg och äldreomsorg är hon även engagerad i frågor som rör miljön.

— Jag tycker att de frågorna ska lyftas fram överhuvudtaget. De har inte prioriterats, säger hon.