Konkurrensutsättningen kommer att vara värd omkring fem miljarder kronor.

Beslutet drevs igenom av de borgerliga partierna i landstinget. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade förgäves emot förslaget.

När sjukhusen och folktandvården ombildas till aktiebolag den 1 april i år så kommer verksamheten att bedrivas effektivare enligt de borgerliga partierna. De hävdar att det blir en tydligare rollfördelning, kortare beslutsvägar och ett bättre utnyttjande av resurserna.

Det moderata finanslandstingsrådet Ralph Lédel säger att sjukvården dras med stora underskott och att det är nödvändigt att pröva nya verksamhetsformer för att öka vårdens utvecklingskraft.

— Vi måste kunna lita till personalens professionella kunskaper. Tack vare bolagiseringarna får personalen större ansvar för verksamheten. De slipper detaljstyret från politikerna, säger Ralph Lédel.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet anser att konkurrensutsättningen blir för stor och omfattande. Enligt partierna finns det risk för att bolagen och landstinget tappar kontrollen över sjukvården med kaos och dyra konsulter som följd.

Partierna har också varnat för att moderaterna så snart som möjligt vill överge det nuvarande systemet där sjukvården till största delen betalas med skattepengar. Det systemet garanterar att vården blir lika för alla oavsett inkomst eller bostadsort.

I debatten har motståndarna till bolagiseringarna varnat för att moderaterna istället vill lägga ned landstinget och låta sjukvården bedrivas av privata bolag där patienterna får betala vården ur egen ficka eller genom egna sjukvårdsförsäkringar.
De borgerliga partierna tillbakavisar påståendet att bolagiseringarna är ett första steg mot att privatisera vården.

— Vi har inga sådana planer just nu, säger Ralph Lédel.