Avtalet säger bland annat att parterna ska bli överens om nya överenskommelser innan gällande avtal löper ut.

För att det ska bli möjligt ska fack och arbetsgivare presentera sina nya krav tre månader innan avtalet upphör att gälla.

En förhandlingsmedlare ska utses av parterna gemensamt. Strejk och andra stridsåtgärder ska varslas minst 14 dagar i förväg, mot hittills vecka. Medlaren ska kunna skjuta upp varslade stridsåtgärder i ytterligare 14 dagar och dessutom kunna föreslå egna lösningar av förhandlingsfrågor.

Avtalet är preliminärt tills det har godkänts av Kommunals förbundsstyrelse. Det har slutits mellan samtliga fack och arbetsgivare inom kommuner, landsting och kyrkan.

Överläggningar om det nya avtalet har pågått sedan i höstas. Men det har blivit möjligt att först nu träffa en överenskommelse sedan Lärarförbundet och Vårdfacket är klara med årets löneavtal.

Syftet med avtalet om förhandlingsreglerna är att skapa goda förutsättningar för att bli överens om löner och anställningsvillkor. Parterna vill också bidra till en väl fungerande lönebildning som leder till en god tillväxt, hög sysselsättning och låg arbetslöshet.

Ombudsman Christer Thilén som har skött förhandlingarna för Kommunal säger att avtalet är bra för medlemmarna.

— Det gör det möjligt för dem att få sina löneökningar redan när det gamla avtalet upphör.