AMS:s pilotverksamhet riktar sig till personer som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst två år. Det finns 67 000 långtidsinskrivna.

Den nya garantin består dels av befintliga arbetsmarknadspolitiska program, af-poolen, dels av olika sorts övergångsarbeten som ska leda till reguljära jobb.

Det blir stora satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Verksamheten ska finnas i alla län från 1 juli i år. AMS har fått 1,8 miljarder kronor för projektet.

— Det är lägligt för Jobbpunkten. Vi har en modell man kan använda sig av för att få en samverkan mellan kommunen, facket, försäkringskassa, arbetsförmedlingen och utbildare, säger Christina Zedell, ombudsman på Kommunal.

Kommunal har presenterat Jobbpunkten för AMS, näringsdepartementet och delar av riksdagens arbetsmarknadsutskott, som alla funnit att det är en bra modell, säger Christina Zedell.

Gotland är en av de orter där Jobbpunkten snart kommer att fungera. Förslaget ligger i beredning i kommunstyrelsen, säger ombudsman Gunnar Nilsson.

— Problemet är att få resurser till vårt projekt. Vi söker hos länsarbetsnämnden.

Jobbpunkten är ett kooperativ, där arbetslösa får handlingsplan och utbildning.
De är anställda av kooperativet till avtalsenlig lön och hyrs ut till olika lokala arbetsgivare. Det ger deltagarna möjlighet att pröva på olika sorts jobb och få in en fot på arbetsmarknaden.